Příprava na nástup do MŠ – Montessori 2 OD ZÁŘÍ Slavkov

Příprava na nástup do MŠ s prvky montessori
Místo konání kroužku: Slavkov u Brna

face

pro děti od 2 do 4 let

query_builder

každý pátek od 11.00 do 11.45

Setkávání rodičů s dětmi s krátkým programem na začátku. Po krátkém úvodním programu již pracuje každé dítě samostatně se svým doprovodem. Každé dítě zde bude mít možnost práce v připraveném montessori prostředí, kde si bude moci vybrat práci se smyslovými pomůckami, jazykovým či matematickým materiálem. Dále bude moci pracovat s pomůckami z praktického života například při chystání svačiny či stolování. Přítomná bude lektorka, která může pomoci s ukázkou a vysvětlením práce s montessori pomůckou.

Lektor:  Mgr. Kateřina Fojtík Kolibová – absolvovala VŠ v oboru německá filologie, dále má vzdělání asistenta pedagoga, dlouhodobě se věnuje práci s dětmi v rámci Centra Ententyky, absolvované kurzy Montessori kurz, Výuka anglického a německého jazyka pro ZŠ a MŠ, Pohybové aktivity pro děti předškolního věku a další. 

Cena:  400 Kč/10 lekcí. V ceně je permanentka na 10 lekcí.

Permanentka začíná platit od prvního pondělí následujícího po Vaší registraci na aktivitu do systému, pokud u aktivity není uvedeno jinak nebo jste se s námi nedohodli jinak. V případě pokračování v aktivitě po vyčerpání předchozí permanentky začíná další permanentka platit od následující lekce. 

 

Chcete přihlásit své děti nebo sebe do kroužku?
Stačí se jen registrovat.

Přihlásit