Příprava na nástup do MŠ bez rodičů OD ZÁŘÍ Vyškov

Příprava na nástup do školky bez přítomnosti rodiče
Místo konání kroužku: Vyškov

face

pro děti od 2 do 4 let

query_builder

každou středu od 9 do 10:45

V aktivitě se budou děti připravovat na samostatný náastup do mateřské školky. Aktivita je zaměřená na zvládání pobytu v zařízení bez přítomnpsti rodiče, na rozvoj sebeobslužných dovedností a komunikaci s lektorem. Dále se v aktivitě budeme věnovat jazykovému rozvoji dětí, budeme cvičit a hrát na hudební nástroje.  Skupinka je určena pro 7 dětí, vedou 2 lektorky.

Doporučujeme zvážit, zda je aktivita pro Vaše dítě vhodná, zda je již připravené na pobyt bez rodiče. Doporučujeme pro děti, které jsou zvyklé navštěvovat aktivity s rodiči, ideálně v našich prostorách a není to tedy pro ně úplně cizí prostředí. Doporučujeme také, aby dítě bylo zvyklé na hlídání jinou osobou a zvládalo základní sebeobslužné dovednosti jako je obsluha při jídle. Děti si budou nosit svoje svačinky. Adaptační pobyt rodiče na aktivitě je možný maxilmálně první dvě lekce, poté už bude potřeba aby dítě zvládlo aktivitu samostatně, kvůli ostatním dětem, které tam rodiče mít také nebudou. 

Lektorka:

Lenka Pazderová – učitelka mateřské školky s desetiletou praxí, ve školce se zabývala preventivní logopedickou prevencí a hrou na zobcovou flétnu. Deset let působí jako trenérka gymnastiky. Absolvované kurzy Muzikohrátky, Pohybové hry, Zobcová flétna , 2x logopedická prevence , ABA terapie – týká se práce dětí s autismem, Kurz kritického čtení, Preventivní logopedie a další

Jana Válková – je nadšenou propagátorkou respektující výchovy dětí. Díky bohatým zkušenostem, které získala při pobytech v zahraničí, má velmi otevřený a kreativní přístup k výchově a vzdělávání. Provozuje e-shop s použitým Lego Duplo, kde nabízím kvalitní stavebnice pro děti, které podporují jejich tvořivost a motorické dovednosti. Jejím cílem při realizaci aktivit cílem je poskytovat dětem nejen zábavu, ale i smysluplné aktivity, které je budou inspirovat a rozvíjet jejich schopnosti.

Cena:  3000 Kč/10 lekcí. V ceně je permanentka na 10 lekcí s možností 1 absence (další absence už bude z permanentky odečtena).

Sleva pro člen Centra Ententyky, z.s. 20%. Permanentka začíná platit od prvního pondělí následujícího po Vaší registraci na aktivitu do systému, pokud u aktivity není uvedeno jinak nebo jste se s námi nedohodli jinak. V případě pokračování v aktivitě po vyčerpání předchozí permanentky začíná další permanentka platit od následující lekce. 

Chcete přihlásit své děti nebo sebe do kroužku?
Stačí se jen registrovat.

Přihlásit