Logopedický dramatický kroužek mladší děti OD ZÁŘÍ Vyškov 2 volná místa

Cílem aktivity je zdokonalování artikulace, rozhýbání a správné postavení mluvidel
Místo konání kroužku: Vyškov

face

pro děti od 2 do 4 let

query_builder

každé středu od 11 do 11:45

Cílem aktivity je rozvoj dětské fantazie, představivosti, rozvoj řeči, rozšíření slovní zásoby, zdokonalování artikulace, rozhýbání a správné postavení mluvidel, zvládání různých známých i neznámých situací. Pomocí her se děti učí sebejistotě, zdravému sebevědomí. Doprovázeno písničkami, říkadly, tanečky a hudebními nástroji. Vžijeme se do každodenních příběhů, využijeme kostku emocí, logopedické karty a mnoho dalšího.

Lektorka: Lenka Pazderová  – učitelka mateřské školky s desetiletou praxí, ve školce se zabývala preventivní logopedickou prevencí a hrou na zobcovou flétnu. Deset let působí jako trenérka gymnastiky. Absolvované kurzy Muzikohrátky, Pohybové hry, Zobcová flétna , 2x logopedická prevence , ABA terapie – týká se práce dětí s autismem, Kurz kritického čtení, Preventivní logopedie a další

Cena: 1300 Kč/10 lekcí. V ceně je permanentka na 10 lekcí s možností 1 absence (další absence už bude z permanentky odečtena).

Permanentka začíná platit od prvního pondělí následujícího po Vaší registraci na aktivitu do systému, pokud u aktivity není uvedeno jinak nebo jste se s námi nedohodli jinak. V případě pokračování v aktivitě po vyčerpání předchozí permanentky začíná další permanentka platit od následující lekce. 

Chcete přihlásit své děti nebo sebe do kroužku?
Stačí se jen registrovat.

Přihlásit