Sensory play pro děti 2 OD ZÁŘÍ Slavkov 2 volná místa

Hraní všemi smysly
Místo konání kroužku: Slavkov u Brna

face

pro děti od 2 do 4 let

query_builder

každou středu od 16 do 16.45

Senzorické hraní poskytuje dětem příležitost pro objevování, experimentování a rozvoj smyslových dovedností. U her využijeme všech pěti smyslů – zraku, sluchu, čichu, hmatu a chuti. Při hraní budeme používat různé materiály, textury, barvy, zvuky, vůně, tvary atd., které také pomáhají rozvíjet jemnou motoriku, koordinaci a koncentraci.

Pro děti budeme mít nachystaných vždy několik tematických stanovišť, kde si můžou hrát samostatně nebo ve skupince. Budeme používat suché, mokré i patlající materiály jako je kinetický písek, plastelína, rýže, těstoviny, voda, písek, bahno a jiné.

Lektor: Ing. Zuzana Janková – Díky své mamince, která pracovala jako vychovatelka na základní škole, jsem se celý život věnovala práci s dětmi a vedla různé kroužky. Po narození syna jsem začala hledat možnosti, jak zábavnou a relaxační formou rozvíjet jeho znalosti a dovednosti. Díky tomu jsem objevila svět senzorického hraní a měla jsem možnost absovlovat vzdělávací semináře v této oblasti.

Cena:  1400 Kč/10 lekcí. V ceně je permanentka na 10 lekcí s možností 1 absence (další absence už bude z permanentky odečtena).

Permanentka začíná platit od prvního pondělí následujícího po Vaší registraci na aktivitu do systému, pokud u aktivity není uvedeno jinak nebo jste se s námi nedohodli jinak. V případě pokračování v aktivitě po vyčerpání předchozí permanentky začíná další permanentka platit od následující lekc

Chcete přihlásit své děti nebo sebe do kroužku?
Stačí se jen registrovat.

Přihlásit