Příprava na nástup do základní školy

V tomto kroužku budeme připravovat budoucí prvňáčky na nástup do první třídy

face

pouze pro předškoláky

query_builder

každé pondělí od 15.00 do 16.00

V rámci této aktivity se budeme s dětmi zaměřovat na trénink těchto dovedností: samostatnost, pohybová koordinace a sebeobsluha, soužití s vrstevníky, schopnost kontrolovat a řídit své chování, komunikace, spolupráce, výslovnost, slovní zásoba, řešení problémů, schopnost soustředění a rozlišování času určeného k práci a k zábavě (neodbíhat od rozdělané práce za novou činností).
Aktivitu povede paní učitelka Mgr. Jana Procházková

Určeno pro předškoláky v letošním školním roce

Začínáme 10.9.

Chcete přihlásit své děti nebo sebe do kroužku?
Stačí se jen registrovat.

Přihlásit