Příprava na nástup do ZŠ – Montessori program pro děti od 3 let OBSAZENO

Pro rozvoj matematických a čtenářských dovedností s montessori pomůckami
Místo konání kroužku: Slavkov u Brna

face

pro děti od 3 do 6 let

query_builder

každé pondělí od 15.30 do 16.30

Montessori program pro děti od 3 do 6 let se zaměřením na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti s využitím originálních montessori pomůcek. Při práci budeme využívat právě vývojového období v tomto věku, které je velmi důležité pro rozvoj mluvnických, čtenářských a matematických dovedností.

Lektorka: Lucie Štefánková, která absolvovala kurz montessori pedagogiky pro MŠ.

Během lekce zodpovídá rodič/doprovod za své dítě. 

Přednost při přihlašování mají účastníci předchozího bloku

Cena pro členy Centra Ententyky, z.s. zdarma, nečlenové 350 Kč/10 lekcí s možností 1 absence, další již bude z permanentky odečtena

Aktivita je podpořena MPSV v rámci dotačního programu RODINA

 

Chcete přihlásit své děti nebo sebe do kroužku?
Stačí se jen registrovat.

Přihlásit