Příprava na nástup do ZŠ – Montessori program od 3 let

Pro rozvoj matematických a čtenářských dovedností s montessori pomůckami
Místo konání kroužku: Heršpice

face

pro děti od 3 do 6 let

query_builder

každou středu od 16.30 do 17.30

Montessori program pro děti od 3 do 6 let se zaměřením na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti s využitím originálních montessori pomůcek. Při práci budeme využívat právě vývojového období v tomto věku, které je velmi důležité pro rozvoj mluvnických, čtenářských a matematických dovedností.

Aktivitu povede Lucie Štefánková, která absolvovala kurz montessori pedagogiky pro MŠ.

Během lekce zodpovídá rodič/doprovod za své dítě. 

 

Chcete přihlásit své děti nebo sebe do kroužku?
Stačí se jen registrovat.

Přihlásit